Ochrona fizycznaImprezy MasoweMonitorign cctvUsługi detektywistyczne

Ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna obiektów polega na stałej obecności wykwalifikowanego pracownika ochrony na strzeżonym obiekcie. Pracownicy, dla których jest powierzone dane zadanie charakteryzują się wysoką kulturą osobistą, nienagannym wyglądem, swoją postawą oraz wiedzą godnie reprezentują dany obiekt chroniony. Pracownicy ochrony posiadają jednolite umundurowanie wyposażeni są w zależności od potrzeb w odpowiednie środki łączności oraz środki przymusu bezpośredniego. Ich praca monitorowana jest za pomocą elektronicznych systemów kontroli oraz nadzorowana przez pracownika agencji posiadającego stosowne uprawnienia.

Zakres obowiązku pracownika ochrony to:

  • Czuwanie nad bezpieczeństwem osób znajdujących się na terenie chronionego obiektu
  • Kontrola ruchu osobowego i pojazdów
  • Zapobieganie włamaniom
  • Zapobieganie aktom wandalizmu
  • Raportowanie zdarzeń, zniszczeń i interwencji
  • Prowadzenie dokumentacji obiektowej
  • Wykonywanie poleceń przełożonego
  • Realizowanie cyklicznych obchodów
  • Wykonywanie innych czynności zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami

 

Przez całą dobę wsparcie pracownikom ochrony stacjonarnej zapewniają nasze patrole interwencyjne. Zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia wszystkie osoby nadzorujące pracę pracowników ochrony posiadają licencję I i II stopnia.

Zapraszamy do współpracy.